Filmy rekrutacyjne są coraz ważniejszym elementem budowania marki pracodawcy i są wykorzystywane do przyciągania potencjalnych pracowników. Firmy przedstawiają się jako pracodawcy i pozwalają na autentyczne spojrzenie za kulisy. W zależności od ukierunkowania, film rekrutacyjny może dotyczyć prezentacji wolnych stanowisk, atmosfery pracy lub ogólnie firmy jako pracodawcy. Jako doświadczona firma zajmująca się produkcją filmów rekrutacyjnych jesteśmy przekonani, że gatunek ten powinien być traktowany z taką samą starannością jak inne filmy korporacyjne, film reklamowy, spoty reklamowe czy film wizerunkowe.

Autentyczne filmy rekrutacyjne

Nasze podejście polega na pokazaniu realistycznego obrazu stanowiska i pracodawcy poprzez autentyczność i dokumentalne formy realizacji. Z naszego doświadczenia wynika, że prawdziwi pracownicy są często najlepszym rzecznikiem firmy w osiąganiu tego celu. Przy właściwych pytaniach i właściwym doborze odpowiedzi, oferty pracy pojawiają się dokładnie tak, jak powinny: ekscytujące, wymagające, humanitarne i z najlepszymi warunkami pracy, jakich można by sobie życzyć. Żeby usłyszeć to z ust potencjalnego przyszłego kolegi: To nie jest bardziej wiarygodne niż to.

Film Reklamowy

Spoty Reklamowe

Film Wizerunkowy

FILM REKRUTACYJNY

Rekrutacja filmów jako pomoc dla kandydatów

Pokazanie środowiska pracy jest równie ważne jak treść pracy. Potencjalni wnioskodawcy powinni być w stanie rozważyć i ocenić, czy dana firma lub działalność im odpowiada – dopasowanie słów kluczowych. W końcu obie strony czerpią korzyści z takich rozważań. Przecież pracodawcy nie są zainteresowani otrzymaniem jak największej liczby wniosków, lecz otrzymaniem tych jak najbardziej odpowiednich. Chodzi o aplikacje od osób, które później staną się zadowolonymi i odnoszącymi sukcesy pracownikami.

Rekrutacja filmów z TOP5 ZLOTY PRODUKCJA

Przekonaliśmy się, że przy rekrutacji często nie ma czasu na rozległą, twórczą fazę koncepcyjną. Zamiast tego ważne jest, aby osiągać wyniki szybko i w sposób planowy, co pomoże działowi zasobów ludzkich w obsadzaniu wolnych stanowisk. Potraktowaliśmy ten wymóg poważnie i opracowaliśmy trzy pakiety filmów rekrutacyjnych, które łączą w sobie przewidywalne wyniki z pracą dokumentacyjną i najwyższymi standardami jakości. Dzięki filmowi rekrutacyjnemu z myślą o rekrutacji przekazujesz różne treści komunikacji kandydata – konkretne stanowiska, atmosferę pracy lub markę pracodawcy. W ten sposób współpracujesz z prawdziwymi profesjonalistami z branży filmowej i wyróżniasz się na tle masowej rekrutacji filmów swoimi filmami.